Anphabe

Connecting opportunities

LOTTE Mart

www. lottemart.com

Work in HR? Promote Your Company Profile  

  • hZWXlpRmmW2bmpmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylW1wbJdmb7Cx
2016

Company Menu

Why LOTTE Mart?

Tập đoàn Lotte lớn thứ 5 Hàn Quốc, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực: thực phẩm, bán lẻ, du lịch-dịch vụ, công nghệ thông tin, hóa chất, xây dựng, giải trí và tài chính. Chúng tôi đặt mục tiêu trở thành một trong 10 tập đoàn toàn cầu đứng đầu châu Á vào năm 2018. Để đạt mục tiêu này, LOTTE đang mở rộng kinh doanh ra nhiều quốc gia trên thế giới. Trọng tâm là các nước đang phát triển như: Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Indonesia và Việt Nam...xem thêm 

Inside review about LOTTE Mart

0.0
0 reviews
0%
employees recommend this company to friends
Lazy Load...